Мэдээ

НАМЫН АНХАН ШАТНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДАД АЖИЛЛАВ.

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ЗҮҮНБҮРЭН СУМЫН МОНГОЛ АРДЫН НАМЫН ХОРОО
2023/08/17

           2023 оны 08 дугаар сарын 07-08 ны өдрүүдэд аймгийн Монгол Ардын Намын хорооны дэд дарга А.Дашбатаар ахлуулсан ажлын хэсэг Сайхан, Орхон, Сант, Баруунбүрэн сумдад ажиллалаа.

Тус ажлын хэсэг нь:

 • Монгол Ардын Намын тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, намын анхан шатны байгууллагын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх.
 • НАШБ-ын сонгуультнуудын санал бодлыг сонсож, хэлэлцэх. 
 • Намын хорооны дотоод ажлыг шалгах, зөвлөн туслах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
 • 2023 онд аймгийн хэмжээнд намын гишүүдийнхээ цахим бүртгэлийг 80%-д хүргэх зорилго тавин ажиллаж байгаа бөгөөд энэ ажлын хүрээнд 

Баруунбүрэн сумын цахим бүртгэлд нийт 442 намын гишүүн бүртгэгдсэн байна.Үүнд:

 •   Үндсэн мэдээлэл 55.5%
 •   Албан тушаал 32.4%
 •   Боловсрол 52.3%
 •   Гэр бүлийн байдал 74.4%
 •   Албан тушаал 5.0%
 •   Шагнал 3.4%
 •   Гадаад хэл 1.4%
 •   Хаяг байршил 71.7%
 •   Яаралтай үед холбоо барих хүн 62.4%
 •   Сошиал 62.4%
 • Сонгуульт ажлын талаарх мэдээлэл  62.4 хувийн гүйцэтгэлтэй  байна.

Орхон сумын намын хороо цахим бүртгэлдээ нийт 287 гишүүнийг бүртгэсэн байна. Үүнд:

 • Үндсэн мэдээлэл 47.8%
 • Албан тушаал 41.1%
 • Боловсрол 41.1%
 • Гэр бүлийн байдал 46.0%
 • Албан тушаал 20.2%
 • Шагнал 25.8%
 • Гадаад хэл 8.0%
 • Хаяг байршил 69.0%
 • Яаралтай үед холбоо барих хүн 44.9%
 • Сошиал 44.9%
 • Сонгуульт ажлын талаарх мэдээлэл  44.9 хувийн гүйцэтгэлтэй  байна. 

Сант сумын намын хороо нь цахим бүртгэлдээ нийт 216 гишүүнийг бүртгэсэн байна. Үүнд:

 • Үндсэн мэдээлэл 50.5%
 • Албан тушаал 53.9%
 • Боловсрол 58.5%
 • Гэр бүлийн байдал 52.1%
 • Албан тушаал 24.9%
 • Шагнал 31.8%
 • Гадаад хэл 13.8%
 • Хаяг байршил 58.5%
 • Яаралтай үед холбоо барих хүн 53.0%
 • Сошиал 53.0%
 • Сонгуульт ажлын талаарх мэдээлэл  53.0 хувийн гүйцэтгэлтэй  байна.
  Сайхан сумын намын хороо нь цахим бүртгэлдээ нийт 287 гишүүнийг бүртгэсэн байна. Үүнд:
 •   Үндсэн мэдээлэл 49.0%
 • Албан тушаал 33.3%
 • Боловсрол 14.4%
 • Гэр бүлийн байдал 15.0%
 • Албан тушаал 5.3%
 • Шагнал 14.5%
 • Гадаад хэл 0.9%
 • Хаяг байршил 59.6%
 • Яаралтай үед холбоо барих хүн 6.0%
 • Сошиал 6.0%
 • Сонгуульт ажлын талаарх мэдээлэл  6.0 хувийн гүйцэтгэлтэй  бүртгэгдсэн байна.
  Хушаат сумын намын хороо нь цахим бүртгэлдээ нийт 305 гишүүнийг бүртгэсэн байна. Үүнд:
 • Үндсэн мэдээлэл 46.5
 • Албан тушаал 19.7%
 • Боловсрол 53.1%
 • Гэр бүлийн байдал 47.2%
 • Албан тушаал 35.7%
 • Шагнал 33.4%
 • Гадаад хэл 1.3%
 • Хаяг байршил 57.4%
 • Яаралтай үед холбоо барих хүн 39.0%
 • Сошиал 39.0%
 • Сонгуульт ажлын талаарх тэдээлэл 39.0 хувийн гүйцэтгэлтэй бүртгэгдсэн байна.

Иймд аймгийн нийт сумдын намын хороод гишүүдийнхээ мэдээллийг цахим бүртгэлд бүрэн гүйцэд оруулах талаар онцгойлон анхаарч ажиллах  шаардлагатай байна. 


 

 


ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.